อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (บรรยายออนไลน์ Zoom)

การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (บรรยายออนไลน์ Zoom)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล:

          การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound)รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound)เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย

          ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่าง ๆภายในคลังสินค้าลดลง

หัวข้อการอบรม

09.00-10.30:การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

      Øการจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

      Øการพัฒนาศักยภาพของของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

Øการลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

10.30-12.00:การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบABC

      Øการแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการPareto

      Øการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังType BและC

      Øการกำหนดค่าSafety StockและจุดRe-order point

Øการวางแผนการลดปริมาณสินค้าDead Stock

13.00-14.30:การตรวจนับสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ

Øวิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบStock Card

Øการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

Øวิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

Øการกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

14.30-16.00:เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

Øการใช้Barcode & RFIDในการบ่งบอกสินค้า

Øการใช้ระบบWMS (Warehouse Management System)

ØIoTและAIกับการจัดการคลังสินค้ายุคLogistics4.0

กรณีศึกษา การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล

Øการใช้ระบบPick faceเพื่อการหยิบสินค้า

Øการใช้ระบบLean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า


ข้อมูลอื่นๆหลักสูตรสามารถจัดเป็น In-House Training ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405 Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 20 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน...

การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน...

ศ ที่ 15 ก.พ. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (...

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (...

พฤ ที่ 22 ส.ค. 19
สถานที่อบรม: โรงแรมอ...
อาจารย์พิทักษ์ บุญช...
KPIs และ Management Dashboard  สำหรับผู้จัดการ หัว...

KPIs และ Management Dashboard สำหรับผู้จัดการ หัว...

อ ที่ 28 เม.ย. 20
Online by Zoom
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล...