อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
สัมมนา online  เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling

สัมมนา online เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point

3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling

4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าจริง

5. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นของลูกค้าจาก Case Study

6. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling เพื่อค้นหา Pain Point ที่แท้จริง


http://www.hrdzenter.com/2131146/666748/14-September-2021.html

เนื้อหาหลักสูตร

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ

2. Pain Point คืออะไร ?

3. External Pain Point

4. Internal Pain Point

5. เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling

6. SPIN Selling คืออะไร ?

7. ตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้า

8. ฝึกวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นตาม Case Study

9. ฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN Selling เพื่อค้นหา Pain Point ตาม Case Study

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขาย (Sales) ทุกระดับตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 14 ก.ย. 2021 13:00 - 16:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Hrdzenter
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha