ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  Incoterms 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมความสำคัญ

 The International Chamber of Commerce: ICCหรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่าINCOTERMS 2020 RULESฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่1มกราคม2020 (ปี 2563)

 ในINCOTERMS 2020มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี2010โดยมี1เทอมที่ทำการยกเลิก และมี1เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น

 จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

 กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรม

ØความหมายและความสำคัญของINCOTERMSต่อการค้า 

ØทำไมINTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยนINCOTERMS 2010มาเป็นINCOTERMS 2020

ØเหตุผลในการยกเลิกDAT,ของINCOTERMS 2010

Øใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิกแนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMSที่เหมาะสม 

ØINCOTERMS 2010แบ่งเป็น2กลุ่ม จาก11เทอม เปรียบเทียบกับINCOTERMS 2020ก็มี11เทอม แบ่งได้2กลุ่มเช่นกัน  

Øมีเทอมอะไรบ้างในINCOTERMS 2020การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ 

ØIncoterms ® 2020มี11เทอม อะไรบ้าง

Øข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

Øภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

Øค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง11เทอม

ØCritical Pointsและการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

Øกฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับINCOTERMS 

Øภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอมCIFและCIP 

Øการใช้INCOTERMS Rulesในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

Øตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับINCOTERMS

Øถาม - ตอบ 
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2021 - อังคารที่ 23 พ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
2 พฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
3 พุธที่ 28 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
4 พฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
5 พุธที่ 23 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
6 พฤหัสบดีที่ 22 ก.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
7 พุธที่ 25 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
8 พฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
9 พฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

THE MEDIA (New Normal) รุ่นที่ 1

THE MEDIA (New Normal) รุ่นที่ 1

จ ที่ 19 เม.ย. 21
โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท ...
บริษัท เดอะ มีเดีย จ...
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills ...

ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills ...

พ ที่ 30 ต.ค. 19
THE EMERALD
พรเทพ พงษ์สง่างาน...