ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล

การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าทางโทรศัพท์และในการสนทนาตัวต่อตัว

ผลที่คาดหวัง: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าทางโทรศัพท์และในการ สนทนาตัวต่อตัวได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้ลูกค้าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้

รูปแบบ: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ โดยเน้นที่การให้หลักการอย่างสั้น ๆ ตามด้วยการฝึกปฏิบัติและการวิพากษ์การฝึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เนื้อหา:

1. ข้อร้องเรียนหมายถึงอะไร

2. เพราะเหตุใดลูกค้าจึงร้องเรียน

3. ลูกค้าต้องการอะไรจากการร้องเรียน

4. ใครได้ประโยชน์บ้างจากการตอบข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล

5. ขั้นตอนในการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล

6. ตัวอย่างของการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล

7. แบบฝึกหัดตามด้วยการวิพากษ์

8. สรุปจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ในการตอบข้อร้องเรียนทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล

 ระยะเวลา: เวลา 6 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00น.)


หมายเหตุ

þอัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

þราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

þค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

þมีวุฒิบัตรมอบให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อน VATตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. Novotel
2 พุธที่ 14 ก.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Novotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha