อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ (Professional Close Selling Technique)

เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ (Professional Close Selling Technique)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท และโดยส่วนใหญ่อุปสรรค และปัญหาที่ทำให้การขายไม่บรรลุผลสำเร็จก็คือขั้นตอน การปิดการขายทำอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย แนบเนียน มีความเป็นกันเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจไม่กดดันและผ่อนคลาย เต็มใจที่จะซื้อสินค้า เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่าง ๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

- เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องในการปิดการขายทั้งระบบ

- รู้จักการเตรียมตัว และกระบวนการปิดการขายอย่างเป็นระบบ

- เข้าใจหลักของการปิดการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท

- ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

- สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

- ทำไมการปิดการขายจึงมีความสำคัญต่อพนักงานขาย ?

***Workshop : Close Selling Problem (วิเคราะห์)

- ทัศนคติการปิดการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และบริษัท

- สาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อและกระบวนการทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อ

- กระบวนการขายที่สำเร็จที่นำไปสู่การปิดการขายให้เป็นเรื่องง่าย

- เทคนิคการลดปัจจัยความกังวลของลูกค้าให้สามารถตกลงกันได้

- การค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจากกระบวนการซื้อของลูกค้า

- เจาะลึกขั้นตอนที่สำคัญการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่าย

- การตอบข้อโต้แย้งที่เป็นจุดเริ่มต้นการปิดการขาย

- การเจรจาต่อรองที่เป็นจุดเชื่อมต่อการปิดการขาย

- การสังเกตสัญญาณ การฟังจับประเด็น และส่งสัญญาณการซื้อ

***Workshop : Close Selling Signal (Case Study)

- การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา)

- การทดลองปิดการขายเพื่อทดสอบการตัดสินใจของลูกค้า

- การตอบสนองต่อคำถามลูกค้าที่อ่อนไหวให้กลายเป็นการยืนยัน

- เคล็ดลับการปิดการขายที่เป็นการยืนยันความสำเร็จการขาย

- เคล็ดลับการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายกับสินค้าราคาสูง

- สร้างพิมพ์เขียวด้านจิตสำนึก และวินัยในการปิดการขายอย่างยั่งยืน

***Workshop : Close Selling Solution (แนวทาง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

        พนักงานขายทุกระดับ

รูปแบบในการฝึกอบรม

           - การบรรยาย

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

         - ขอบเขตการฝึกอบรมโดยรวม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%

            - สรุป และ ถาม – ตอบคำถามตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 26 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ