อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการสอนงาน มอบหมาย และติดตามอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย

เทคนิคการสอนงาน มอบหมาย และติดตามอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เราต้องใช้ทักษะหลายด้าน ทั้งการบริหารทีมงาน เข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำ การวางแผนงาน การทำผลงานให้เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทักษะที่สำคัญไม่แพ้ทักษะอื่น ๆ ที่จะช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ หัวหน้างานต้องสอนงานเป็น และมอบหมายงานให้ลูกน้องปฏิบัติ หลังจากที่สอนงานและวางแผน กระบวนการต่อไป สั่งงานหรือบางงานสามารถมอบหมาย และหัวหน้างานต้องรู้จักศิลปะการติดตามงานและควบคุมงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการ Feedback ให้ได้ทั้งใจลูกน้อง มีกรอบเวลาให้เป็นตามแผนงานที่วางไว้อย่างชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพของงาน

การสอนงานมีคุณค่าพิเศษที่ทำให้เกิดผลดี หรือจะสอนอย่างไรให้เก่ง ให้เป็น (งาน) คงไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธ เพราะหากหัวหน้างานไม่สอนงานลูกน้อง ไม่ว่าจะพนักงานเก่าหรือพนักงานที่เข้ามาใหม่ การที่จะให้ลูกน้องช่วยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่มีของเสียหรืองานผิดพลาดน้อยที่สุด คงต้องอยู่ที่วิธีการถ่ายทอดงาน การสอนงาน การโค้ชให้กับลูกน้อง ความศรัทธาที่จะเกิดจากลูกน้องได้ก็มาจากการสอนงานเช่นกัน เราในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน จะทำอย่างไร เพื่อให้ลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้งานตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการสอนงานเพื่อความสำเร็จของงาน

2. เพื่อสามารถรู้วิธีการ มอบหมายงานและสร้างแรงจูงใจลูกน้องในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย

3. เพื่อสามารถทำแผนการสอนงาน การติดตาม และควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในกระบวนการสอนงาน การมอบหมาย ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

• หัวหน้างานในองค์กร ผู้ช่วยหัวหน้างาน หรือบุคคลในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย

Module # 1 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

 เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรและใครมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร

 เรียนรู้ความหมายและความสำคัญหัวหน้างานบทบาทหน้าที่ของการบริหารงาน

Module # 2 เทคนิคการสอนงานให้ได้งานตามเป้าหมาย

 เรียนรู้จิตวิทยาในการสอนงาน เมื่อไหร่ที่หัวหน้าต้องสอนงานกับลูกน้องในทีมงาน

 ปัญหาที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการสอนงาน

 ประโยชน์ของการสอนงาน

 เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้งานและการทำงาน

 เรียนรู้หลักการสอนงาน 4 ขั้นตอน : การเตรียมความพร้อม การให้รู้วิธีการปฏิบัติ การทดลองปฏิบัติ การติดตามผล

 เรียนรู้เทคนิคการเตรียมความพร้อม (Coaching Plan) เพื่อสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 Work shop

Module # 3 เทคนิคการมอบหมายงานติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการควบคุมงาน

 ประโยชน์ของการมอบหมายงาน / จิตวิทยาในการมอบหมายงาน

 การสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องในการติดตามงาน

 เทคนิคการแนะนำงาน (Coaching) การบทบาทพี่เลี้ยง การติดตามงาน

 เครื่องมือในการติดตามงานและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ

 การติดตามงาน และการควบคุมงานที่ลูกน้องมีบุคลิกที่แตกต่างกัน

 Work shop

Module # 4 การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์

 เทคนิคการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจให้กับทีม

 Work shop

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 60 %ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 18 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ