อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้  IATF16949:2016

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ IATF16949:2016

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ในการจัด ทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานIATF16949:2016

2.เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดส่วนเพิ่มของ IATF16949:2016

3.สามารถดำเนินการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติในเนื้องานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด IATF16949:2016

4.รับทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ

5.รับทราบมุมมองของการตรวจประเมินในมุงมองของผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. หลักการพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ IATF16949:2016

2. องค์ประกอบของข้อกำหนด IATF16949:2016

3. เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนด

4. การนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

5. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดทำระบบและข้อควรระวัง

6. การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,สมัคร 4 จ่าย3

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 17 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha