พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเวลา เนื้อหาการเรียนรู้

08.30 – 09.30 น. : ลงทะเบียน

09.00-12.00 : การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

     - การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

     - การพัฒนาศักยภาพของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

     - การลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

    : การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC

     - การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

     - การสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)

     - การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C

     - การกำหนดค่า Safety Stock และรอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Re-order point)

     - การวางแผนการลดปริมาณสินค้าคงคลังประเภท Dead Stock

12.00—13.00 : - พักรับประทานอาหารกลางวัน -

13.00-16.00 : การตรวจนับสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ

     - วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card

     - การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

                    - วิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

                    - การกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

    : เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

     - การใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า

                    - การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)

                    - IoT และ AI กับการจัดการคลังสินค้ายุค Logistics 4.0

                      : กรณีศึกษา การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล

                    - การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า

                    - การใช้ระบบ Lean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า + สรุปการเรียนรู้และถามตอบข้อมูลอื่นๆกลุ่มเป้าหมาย :

ผู้จัดการระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 9 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha