อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓)

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมประโยชน์ของการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

1. สถานประกอบกิจการ มีสินค้าและบริการได้รับการยอมรับ น่าเชื่อถือและไว้วางใจที่เกิดจากการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานที่มีการดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2. แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน ได้รับการคุ้มคาองไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี

3. ประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ความเป็นมาและขอบเขตการนำไปใช้

2. เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติ อนุสัญญา ปฎิญญาภาคี ปฎิญญาไตรภาคึ ปฎิญญาสากล

3. หลักปฏิบัติ และมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

1.1 ข้อกำหนดทั่วไป 1.2 ระบบการจัดการ

5. เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน เสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง และความปลอดภัยในการทำงาน และสวัสดิการแรงงาน

1.1 การใช้แรงงานบังคับ

1.2 ค่าตอบแทนการทำงาน

1.3 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก

1.4 วันหยุดและวันลา

1.5 การเลือกปฏิบัติ

1.6 วินัยและการลงโทษ

1.7 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง

1.8 การใช้แรงงานเด็ก

1.9 การใช้แรงงานหญิง

1.10 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

1.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 23 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha