อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Super Admin

Super Admin

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทเกี่ยวกับงานธุรการ

• เพื่อฝึกทักษะในการนำเทคนิคงานธุรการยุคใหม่นำมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข(HAPPY WORK PLACE)

•เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

• เพื่อเกิดความเข้าใจ และการร่วมมือประสานงานในการทำงาน

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 -16.00น.

-สิ่งที่เจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ

-คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่

-การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

-การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดความประทับใจ

-การพัฒนาการสื่อสารและการประสานงาน

-จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

-เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

รูปแบบการสัมมนา

-มีการวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

-การวางแผน และการบริหารเวลา

-การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

-Work Shop:กรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจผู้บริหาร

- สรุป ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

- เจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ช่วยสนับสนุนงานบริหารและบุคลทั่วไปที่สนใจ


โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อน VAT

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

-มีวุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี


สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.com


***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ