อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
FLS05: Train the Trainers (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)

FLS05: Train the Trainers (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

  The essential soft skills trainers for the future

  Type of Trainers : Instructor / Trainer/ Coach/ Facilitator / Teacher and Lecturer; And Best Integration

  Public Speech for Professional Trainer

  Learning Style Inventory

  Adult Learning in the 21st century

  Problems and Obstacles in Training

  Practice by Feedback


กลุ่มเป้าหมาย

  ผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากร

  นักฝึกอบรม

  พนักงานแนะนำสินค้าและบริการ

  ผู้ประกอบการ

  ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

 ผู้สนใจในทักษะการสื่อสารต่อคนหมู่มาก


รูปแบบการเรียนรู้

  บรรยาย

  กรณีศึกษา

 • อภิปรายกลุ่ม

  ฝึกปฏิบัติ


ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เพิ่มพูนความรู้ และทักษะใหม่ๆ ให้กับวิทยากรมืออาชีพ

 2. เรียนรู้เทคนิคของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยากรมืออาชีพและความคิดเห็น ระหว่างวิทยาก


ข้อมูลอื่นๆสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อมาอบรมกับ STECO

 1. ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 2. สมัครอบรมในนามหน่วยงานสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

 3. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม​และลงทะเบียนร่วมเรียนรู้​ที่ https://steco.kmutt.ac.th/course/fls05ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 24 มี.ค. 2021 - พฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 2021 09:00 - 16:30 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
  • ชื่อผู้ติดต่อ: จักรพันธ์
  • เบอร์มือถือ: 086 515-5168
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 024709643
  • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
  • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ