ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง 29 เมษายน 64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง 29 เมษายน 64

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล:

คนเราสื่อสารตามความคิด ความต้องการของตนเองโดยมักคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสาร แต่ที่แท้จริงแล้วมันมิใช่เช่นนั้น

และหากเราซึ่งเป็นหัวหน้างานด้วยแล้วนั้น “หัวหน้าหมายถึงผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” จึงต้องอาศัยความสามารถด้านการสื่อสารผนวกกับศาสตร์ด้านจิตวิทยาเป็น “เครื่องมือสำคัญ” ในการทำงานผ่านคนอื่นที่สื่อสารทีไร ก็ “เข้าใจ” “ได้ใจ” และ “บันดาลใจ” ทุกทีมิใช่สื่อสารออกจากปากแต่ละที “ขยี้ใจ” “ทำร้ายใจ” หรือ “บันดาลโทสะ” ทุกวจี

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม….

เข้าใจหลักจิตวิทยาการสื่อสารกับบทบาทของหัวหน้างานในการสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องที่คาดหวังได้

ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของ “จิตวิทยาการสื่อสาร” ไปใช้ได้ในการทำงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม:

©จิตวิทยาและการสื่อสาร : นิยามและผลประโยชน์

เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารของคนโดยทั่วไป :

– การสื่อสารแบบ “ยึดตนเองเป็นหลัก” เชิงบอกความต้องการ และเชิงกด (ข่ม) ผู้อื่น

– การสื่อสารแบบ “ยึดคูสนทนาเป็นหลัก” เชิงแสวงหาการยอมรับ และเชิงยกย่อง (ให้กำลังใจ) ผู้อื่น

ปฏิกิริยาของผู้รับสาร :

– ต่อต้าน / ปฏิเสธ

– วิตกกังวล / ลังเล

– ยอมรับ / ปฏิบัติ

©ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ

ระยะเวลา

การมีส่วนร่วม

กระบวนการ / วิธีการ / ขั้นตอน

ผู้ร่วมงาน

ความเป็นไปได้ / โอกาส

สิ่งสนับสนุน / เครื่องมือ

ความคิด / มุมมอง

©เทคนิคทางจิตวิทยากับการสื่อสารที่ใช้แล้วผล

เทคนิค “ปักหมุด” ที่สื่อสารแล้วได้งานดังใจ : เชิงรุก เชิงรับ

เทคนิค “ติดฉลาก” ที่สื่อสารอะไรก็ได้อยางนั้น : เชิงรุก เชิงรับ

เทคนิค “ให้เลือก” ที่สื่อสารแล้วมักได้มากกวาเสีย : แบบได้กับได้ หรือแบบได้กับเสีย

เทคนิค “สะกิดใจ” ที่สื่อสารแล้วส่งผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรม

เทคนิค “ประกบ” ที่สื่อสารแล้วยอมรับในข้อบกพร่อง

©การสื่อสารที่ไร้เสียง : เทคนิคร่วมทางจิตวิทยา

การใช้ “สายตา”

การใช้ “สีหน้า”

การใช้ “ท่าที”

การใช้ “มือ”

การใช้ “ระดับ”“นั่ง/ยืน

การใช้ “ระยะห่างและขอบเขต”

© M-A-G-I-C : ขั้นตอนการสื่อสารในสถานการณ์ยุงยาก

     – บริหารโทนเสียงให้อยู่ในอารมณ์ปกติ (Manage your voice)

     – ต้อนรับสถานการณ์อย่างมืออาชีพ (Act positively response)

     – ฟังและจับประเด็นสำคัญให้ได้ (Get to the heart of matters)

     – ย้ำในข้อเท็จจริงที่ตรงกัน (Interpret the facts)

     – สรุปจบประเด็นปัญหาด้วยกัน (Close with agreement together)


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0003
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 79
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
 • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: inwtraining.sale@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.tesstraining.com www.inwtraining.com
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha