พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
MLS09: Supply Chain Risk Management in Disruptive Environment (การจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชนในสถานการณ์ที่ผันผวน)

MLS09: Supply Chain Risk Management in Disruptive Environment (การจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชนในสถานการณ์ที่ผันผวน)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

 • ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง แนวโน้มการจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • ประเภทของความเสี่ยง
 • ความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์
 • การระบุความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • การประเมินความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • การติดตามความเสี่ยงในซัพพลายเชน
 • กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และนักวิเคราะห์และวางแผนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • นักโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • นักบริหารความเสี่ยง
 • ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา
 • อภิปรายกลุ่ม
 • Workshop

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในซัพพลายเชน
 2. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
 3. สามารถออกแบบแผนบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชนได้อย่างเหมาะสม


ข้อมูลอื่นๆสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อมาอบรมกับ STECO
 1. ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. สมัครอบรมในนามหน่วยงานสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 3. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม​และลงทะเบียนร่วมเรียนรู้​ที่ https://steco.kmutt.ac.th/course/mls09


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 21 เม.ย. 2021 - พฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 2021 09:00 - 16:30 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: จักรพันธ์
 • เบอร์มือถือ: 086 515-5168
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 024709643
 • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
 • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha