อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ  5 Why Analysis by 5 GEN

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและแหตุผล

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจขจัดความสูญเสีย (Waste)ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญของบุคคลากรและมีอิทธิพลยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและการเติบโตต่อไปได้ ซึ่งการที่จะให้บุคคลากรมีความสามารถและมีศักยภาพในการค้นหาอาการหรือสาเหตุรากเหง้าจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซ้ำอีกนั้นคือ 5 Why Analysisประกอบกับหลักการทำงานแบบ5 Genมาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน

ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools)ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง5 Why Analysisและ 5 Genพร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ(Problem & Abnormal)

2.ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

3.ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

4.แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

5.เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

6.หลักการและแนวคิดของ PDCA

7.ความสูญเปล่า 7 ประการในกระบวนการผลิต(7 Waste)

8.หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

9. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis

10. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)

· Genba : สถานที่จริง

· Genbutsu : ของจริง

· Genchi : สถานการณ์จริง

11. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Genด้วย2 Genที่เหลือ

· Genri :หลักการ/ทฤษฎี

· Gensoku :ระเบียนกฎเกณฑ์

12.การประยุกต์ใช้ 5 Gกับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ

13.เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D

- D0 - Emergency response action requiredเตรียมตัวสำหรับกระบวนการ8D

- D1 - Establish a Teamจัดตั้งทีมงาน

- D2 - Describe the Problemเขียนบรรยายปัญหา

- D3 - Develop Interim Containment Action (ICA)จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว

- D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Pointกำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่อง

- D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร

- D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs)นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง

- D7 - Prevent Recurrenceป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก

- D8 - Congratulation & Close Outแสดงความยินดีกับทีม

14. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

15.สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1วัน (เวลา 9.00 - 16.00น. )

โปรโมชั่น สมัคร 4 จ่าย 3 ราคาปกติท่านละ 3,900บาท

หลักสูตรสามารถจัด In-House Training ได้

......................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com /www.chosenthebest.com


ข้อมูลอื่นๆเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel
2 อังคารที่ 7 ก.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha