ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.5)

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.5)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมแพทย์อินเตอร์ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่น 5 ปีการศึกษา 2564

รับเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

หลักสูตรเน้นเนื้อหาจริงจัง เรียนเป็นหลัก เน้นบรรยายและดูงานธุรกิจทางการแพทย์ ณ.สถานที่จริง สังสรรค์เป็นรอง

สนองนโยบาย เรียนให้รู้ คู่คุณธรรม ความสัมพันธ์อบอุ่น เกื้อหนุน ปฏิบัติจริง

บสพ. เป็นหลักสูตร เหมาะสมสำหรับผู้สนใจธุรกิจทางการแพทย์ และสนใจดูแลสุขภาพ ผู้อบรมส่วนใหญ่เป็นคุณหมอและเจ้าของธุรกิจทางการแพทย์ รวมถึงผู้มีความสนใจระดับบริหาร

สามารถกรอกข้อมูลสมัครที่ www.emmpcicm.com

รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมหลังหักค่าใช่จ่ายบริจาคให้กับการสนับสนุนและซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการ #ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน

สนใจสอบถามรายละเอียด

โทร. 095-464-2345 รองผู้อำนวยการหลักสูตร (ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์)

โทร. 096-064-2914 ผู้จัดการอบรม (ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ)

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2564


ข้อมูลอื่นๆการเรียนรู้ในห้องเรียน

เป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประสบการณ์ จากสาขาวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ

การดูงานนอกสถานที่

การเรียนรู้นอกชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรนี้เพราะนอกจากจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนแล้ว ยังช่วยให้ ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและการนำไปประยุกต์กับการจัดการในสถานการณ์ได้จริง ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครปฐม ฯลฯ ประเทศในทวีปอเมริกาหรือทวีปยุโรป และ ประเทศในทวีปเอเชีย


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 2021 12:00 - 20:00 น. อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ทรี ฟอร์ โซไซตี้ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ดร.สุชาดา
  • เบอร์มือถือ: 096 064-2914
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: emmpcicm@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.emmpcicm.com
  • Line Id: 0886494687

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ