อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดทํามาตรฐาน5 ส.ในสำนักงานและโรงงาน

การจัดทํามาตรฐาน5 ส.ในสำนักงานและโรงงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...1.  เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและปรัชญาของ 5ส2.  เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้  5ส ในองค์กร3.  สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยการใช้เทคนิค5ส.4.  ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ 5ส ไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีม5ส. ในองค์การได้

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


เวลา                                 กิจกรรมการเรียนรู้08.30 – 16.00 น. +   ลงทะเบียน1. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5ส.2. 5ส. คืออะไร3.  ความแตกต่างและความเหมือนของการทำ 5ส. ในโรงงานและสำนักงาน4. วิธีทำ 5ส.5. ผลดีจากการทำ 5ส.6. บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ 5ส.- ทัศนคติต่อกลุ่ม- การแก้ไขปัญหา7. ขั้นตอนในการทำกิจกรรม 5ส.- นโยบาย- ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์- แบ่งงานรับผิดชอบ- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน 5ส.8. การนำกิจกรรม 5ส. ไปดำเนินการในองค์การ9. การประเมินผล 5ส.ในโรงงานและสำนักงาน                       +   สรุปการเรียนรู้และถามตอบ  

หมายเหตุ :     เวลาพักกลางวัน           ระหว่าง 12.00-13.00 น.                     เบรกเช้า                      ระหว่าง10.30-10.45 น.                                 เบรกบ่าย                    ระหว่าง14.30-14.45 น. 

————————————————


วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME     

 ผู้จัดการฝ่าย/แผนกทุกสายงาน

 หัวหน้าหน่วย

 วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไปวิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++  ลดเหลือท่านละ 3,300.-บาท!!!    


หมายเหตุ :

- ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่านสมัครเข้าอบรมกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.thตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 29 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมิน ซิตี้ - ถ.สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha