ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
การปรับปรุงงานด้วย Kaizen

การปรับปรุงงานด้วย Kaizen

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการการเพิ่มผลผลิตด้วย Kaizen SGA

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิค ข้อเสนอแนะไคเซ็น (Kaizen Suggestion) ในการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิค ไคเซ็น (Kaizen Suggestion) /SGA มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตได้

4. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจบทบาทและการส่งเสริมกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ

5. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

6. เพื่อให้ผู้อบรมรมเข้าใจกลยุทธ์ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพนักงานมีส่วนร่วมอย่าง ต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรม

1. หลักการ แนวคิด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Kaizen

2. เริ่มต้นทำไคเซ็นอย่างไร ประโยชน์ของไคเซ็น

3. อะไรคือข้อเสนอแนะ (Suggestion) อะไรคือ SGA

4. ไคเซ็นเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Suggestion และ SGA

5. การจัดตั้งกลุ่ม SGA

6. การค้นหาหัวข้อปัญหาเพื่อทำไคเซน จะหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงได้อย่างไร

7. วิธีการเขียนข้อเสนอแนะ / หัวข้อที่ควรเขียนและไม่ควรเขียน

8. บทบาทของผู้บริหารแต่ละระดับในการมีส่วนร่วมส่งเสริม

9. เทคนิคการบริหารระบบข้อเสนอแนะในประสบความสำเร็จ

10. กลยุทธ์การส่งเสริม / หลักเกณฑ์การให้รางวัล

11. อุปสรรคการดำเนินกิจกรรมและแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสำเร็จ

วิธีการอบรม

 บรรยาย เกม Workshopตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 20 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha