พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)

เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ : (ระยะเวลา 6.30 ชม.)

o สรุปกฎหมาย PDPA

o หากองค์กรไม่ทำ PDPA จะกระทบอย่างไร

o เจาะลึกหน้าที่ของบุคคลสามฝ่ายตามกฎหมาย PDPA

o ใครบ้างในองค์กรที่ต้องรับมือ PDPA

o องค์กรต้องทำอะไรบ้างกับ PDPA

o การวิเคราะห์ Data Flow เพื่อค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดการ พร้อมฝึกปฏิบัติ

o แนวทางการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ Data Flow ไปใช้กับการทำงาน

o แนวทางการขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมตัวอย่าง

o การอ้างฐานการประมวลผลข้อมูล พร้อมทดสอบความเข้าใจ

o การจัดทำนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว/คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o ข้อแนะนำการจัดตั้ง DPO เพื่อบริหารจัดการตามกฎหมาย PDPA

o ตัวอย่าง PDPA กับงาน HR พร้อมคำแนะนำ

o ถาม-ตอบ ปัญหาหลากหลายกรณีที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ PDPA


ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดย :

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

142/129 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

Website : http://ptc.in.th

ติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089 677 6047, 092 431 6631

อีเมลล์ ptccontactt@gmail.comข้อมูลอื่นๆวิทยากร :

อาจารย์ ทนายความ ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสัญญา และกฎหมายแรงงาน

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เจ้าของเพจ คลินิกกฎหมายแรงงาน ที่นำเสนอเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมาย PDPA

                         

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

Certified OKR Professional

ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร

เจ้าของเพจ รอบรู้กฎหมายแรงงานและและ PDPAตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha