ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ 2 วัน : 


วันที่ 1  :  วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564  (เวลา 09.00-16.00 น.)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน      

   - ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร       

   - เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด        

  - วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน  

ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

  - การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร

- ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร

  - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

  > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ        

  > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ

    > Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง  

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

  - ภาระงาน (Workload) และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

  - ส่วนประกอบของภาระงาน 

  - แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน      

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร    

  - สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน  

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม

  - เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม 

 จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน 

  - คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

  - สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร   

  - ฝึกปฏิบัติ : กำหนด Parameter ของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  


วันที่ 2 :  วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564     (เวลา 09.00-16.00 น.)

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

  - ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ

  - ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

  - ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน   

     > Work Instruction ขององค์กร          

     > Chart ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้

   - ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน        

   - ข้อมูลปริมาณงาน - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

 แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  - การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน 

  - แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน 

  - แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

  - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

  - ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ  

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร

 ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

  - กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี..

  - จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

- จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  - Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี    

     >  Workforce Shortage     

     >  Workforce Surplusถาม-ตอบประเด็น ปัญหา  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร               


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME        ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR  ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน Workforce Planner ขององค์กร  

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,346.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 2 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาทั้ง 2วัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สุธาสินี ถ.

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัดโทรศัพท์ :  089 677 6047 / 092 431 6631E-Mail :  ptccontactt@gmail.comสนใจรายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรอื่นๆ  ดูได้ที่  http://www.ptc.in.thติดตามทาง Facebook ได้ที่ https://facebook.com/protrainandconsult  


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 7 พ.ค. 2021 - เสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha