ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)ภายใต้โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่ม

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่และนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่นำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ต้นแบบ (Role Model) ที่จะนำไปสู่การผลักดันและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในวงกว้างต่อไป

*** เข้าร่วมงานฟรี!!โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *** (2 ที่นั่ง / 1 องค์กร)

ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 (เวลา 09.00 น.- 13.00 น.)

ณ ห้องเชียงรุ้ง 1 รร. เวียงอินทร์ จ.เชียงราย

ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอบรม : ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอบรม : กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ

 (สำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 20 เม.ย.64)


ลงทะเบียนฟรี: https://www.surveymonkey.com/r/REAL_CE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 097-9398878 / 085-3990988 (คุณนริศรา/ คุณพัชรินทร์)

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 27 เม.ย. 2021 09:00 - 13:00 น. โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณพัชรินทร์
  • เบอร์มือถือ: 097 939-8878
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 085-3990988
  • อีเมลล์: circular.tu@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

สัมมนา Online : เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 ...

สัมมนา Online : เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 ...

พ ที่ 13 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
TPM (Total Productive Maintenance)

TPM (Total Productive Maintenance)

ส ที่ 10 ต.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...