อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เบื้องต้น (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เบื้องต้น (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

        จากปัญญาการขาดแคลนแรงงาน และอัตราการจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มราคาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กกำลังหันมาสนใจนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรเหล่านั้นต้องยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ เพื่อนำโรงงานไปสู่สมาร์ทโรงงาน (Smart Factory) ได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้จัดอบรมจึงขอนำเสนอหลักสูตรการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น

        ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น และทดลองปฏิบัติงานจริงกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA KR3 R540)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา KRL(KUKA Robot Language)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสั่งงานให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในการบวนการผลิตเบื้องต้นได้จริง

หัวข้อการฝีกอบรม

แนะนำโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการทำงานของหุ่นยนต์

การใช้งานหุ่นยนต์ และสมาร์ทแพด

แนะนำการตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานของหุ่นยนต์ Start-up และ Mastering

การทำ Tool Calibration และ Base Calibration

การโปรแกรมหุ่นยนต์คูก้าเบื้องต้น

การโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี

มีความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 29/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 17/05/2564 - 19/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

9,900.00 บาท

โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 17 พ.ค. 2021 - พุธที่ 19 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0083
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 46
 • หมวดหมู่: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม
 • คำค้นหา: อบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร
 • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha