อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัน/เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร

08.50 –09.00 น.

09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 - 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.

14.45 - 16.00 น.

16.00 น. เปิดการอบรม

เริ่มการบรรยาย ดังหัวข้อต่อไปนี้

กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง

- ต้องมีเป้าหมายในการเจรจา

- สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

- มีทางเลือกให้ลูกหนี้

- แจ้งผลดีและผลเสีย

- จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ

- ยึดมั่นสันติวิธี

- หาทางออกให้ลูกหนี้

- วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้

- การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด

Break (เช้า)

เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

- การทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์

- การทวงถามหนี้ทางไปรษณีย์(จดหมาย)

- การทวงถามหนี้โดยฝากข้อความ SMS

- การทวงถามหนี้ภาคสนาม

เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้

- หนี้ไม่เกิน 30 วัน

- หนี้เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

- หนี้เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

- หนี้เกิน 90 วันขึ้นไป

                          พักกลางวัน

การรับมือกับข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้า

1. อย่าเป็นผู้เริ่มต้นของความขัดแย้ง

2. ใช้น้ำดับไฟ ไม่ใช้ไฟดับไฟ

3. แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

4. ใจเขา ใจเรา

5. ตอบสนอง ไม่ตอบโต้

6. อย่ายกตนข่มท่าน

7. มองคำด่า เป็นคำแนะนำ

8. ขอโทษทุกนาทีที่ทำได้

9. ทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก

10. โกรธง่าย หายเร็ว

Break (บ่าย )

กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

- พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

สิ้นสุดการฝึกอบรม

อ. เดชา กิตติวิทยานันท์

วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมายตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 22 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0093
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 33
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: ทวงหนี้ ,ติดตามทวงหนี้ ,เทคนิคการเจรจาทวงหนี้

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha