อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เตรียมความพร้อมบริหารจัดการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)

เตรียมความพร้อมบริหารจัดการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ :  

ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย PDPA  

ทำความเข้าใจแนวทางการเตรียมงานเพื่อรองรับกฎหมาย PDPA  

ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของฝ่ายงานต่าง ๆ ที่จะต้องทำตามกฎหมาย PDPA  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำแนะนำจากทีมวิทยากร.


หัวข้อการเรียนรู้  :

o สรุปกฎหมาย PDPAo หากองค์กรไม่ทำ PDPA จะกระทบอย่างไร

o เจาะลึกหน้าที่ของบุคคลสามฝ่ายตามกฎหมาย PDPA

o ใครบ้างในองค์กรที่ต้องรับมือ PDPA

o องค์กรต้องทำอะไรบ้างกับ PDPA

o การวิเคราะห์ Data Flow เพื่อค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดการ พร้อมฝึกปฏิบัติ

o แนวทางการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ Data Flow ไปใช้กับการทำงานo แนวทางการขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมตัวอย่าง

o การอ้างฐานการประมวลผลข้อมูล พร้อมทดสอบความเข้าใจ

o การจัดทำนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว/คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o ข้อแนะนำการจัดตั้ง DPO เพื่อบริหารจัดการตามกฎหมาย PDPA

o ตัวอย่าง PDPA กับงาน HR พร้อมคำแนะนำ

o ถาม-ตอบปัญหาหลากหลายกรณีที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ PDPA.


แนวทางการเรียนรู้ :

o บรรยายอย่างย่อo ถาม-ตอบประเด็นสงสัย

o แบบทดสอบความเข้าใจ

o อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

o กรณีศึกษาและตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร.

ข้อเสนอพิเศษ :

วิทยากรมอบตัวอย่างแบบฟอร์มที่สามารถนำไปปรับใช้สำหรับการใช้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA โดยไม่คิดมูลค่าพร้อมเติม โดยประกอบด้วย..  

แบบฟอร์มให้ความยินยอม  

ร่างนโยบายความเป็นส่วนตัว / ประกาศความเป็นส่วนตัว  

ระเบียบปฏิบัติ และ Procedure เกี่ยวกับ PDPA  

แบบฟอร์มหนังสือขอความยินยอมผู้สมัครงาน  

บันทึกข้อตกลงรักษาความลับ  

แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาจ้างงาน เป็นต้น.


วิทยากร :  

อาจารย์ ทนายความ ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น

➭ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสัญญา และกฎหมายแรงงาน➭ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)➭เจ้าของเพจ คลินิกกฎหมายแรงงาน ที่นำเสนอเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมาย PDPA.  

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

➭Certified OKR Professional➭ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)➭ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร➭เจ้าของเพจ รอบรู้กฎหมายแรงงานและและ PDPA


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha