อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์ (Logistics Management Strategy)

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์ (Logistics Management Strategy)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเป็นที่ยอมรับแล้วว่า การจัดการเรื่องโลจิสติกส์นั้น เป็นศาสตร์ของการบริหารจัดการยุคใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก อันเนื่องมาจากวิกฤตราคาน้ำมัน และค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากส่วนที่เป็นภาคการผลิต โลจิสติกส์เป็นอาวุธที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจแบบยั่งยืน มีส่วนในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) เพิ่มคุณค่าการบริการลูกค้า (Customer Service) ลดต้นทุนในภาพรวมของธุรกิจและในองค์กรทั้งระบบ (Total cost reduction) ตั้งแต่กระบวนต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งภายใน (คลังสินค้าวัตถดิบ, การผลิต , คลังสินค้าสำเร็จรูป) และภายนอก (การจัดซื้อ จัดหา , บริหารคู่ค้า, ขนส่ง , การบริการลูกค้า) ด้วยการจัดการที่ทันต่อเวลา ในปริมาณที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม , เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้เห็นความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อภาคอุตสาหกรรม

- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระดับ SME ให้มากขึ้น

- เพื่อสามารถที่จะลดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

เนื้อหาการอบรม

- การจัดการเชิงกลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารด้านโลจิสติกส์

- การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม

- กลยุทธ์การลดความสูญเปล่าด้านโลจิสติกส์

- การวางแผนและการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

- การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์

- กลยุทธ์ลีนโลจิสติกส์เพื่อลดความสูญเปล่า

- กลยุทธ์ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์

- การวัดผลกลยุทธ์การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

- การปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์

- กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ