อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคปิดการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (Credit Life Closing Sales)

เทคนิคปิดการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (Credit Life Closing Sales)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในปัจจุบันในธุรกิจธนาคารที่ให้สินเชื่อบ้าน ได้มีการนำเสนอบริการที่ลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของธนาคารมากมายโดยเฉพาะ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ซึ่งเป็นประกันที่มีความสำคัญกับลูกค้าผู้กู้บ้านเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความเข้าใจในเรื่องนี้ยังน้อยอยู่ อีกทั้งผู้เสนอขายเองก็ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องผลประโยชน์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อยังไม่มาก นำมาซึ่งการขายผิดวิธี หรือขายแบบเน้นลดดอกเบี้ยเงินกู้เพียงเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วผลประโยชน์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมีประโยชน์มากที่สุดกับลูกค้าผู้กู้ซื้อบ้าน

จึงเป็นที่มาของการทำหลักสูตรนี้ เป็นการชี้แนะวิธีการขายที่ถูกต้องกับผู้ขายและช่วยให้ผู้ขายสื่อสารให้ลูกค้ามีความเข้าใจผลประโยชน์ที่แท้จริง นำมาซึ่งผลงานยอดขายตามเป้าหมายของคนขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารนั้นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อผ่าน Sales Story

3. ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบว่าถ้าบ้านไม่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ผลจะเป็นอย่างไร ?

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจประเภทของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA, MLTA)

5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจอัตราดอกเบี้ยธนาคาร และประเภทสินเชื่อของธนาคาร

6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจลักษณะของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน และข้อดีข้อเสีย

7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อดี – ข้อเสีย ของกรณีจ่ายเบี้ยเงินสด และกรณีกู้เบี้ย

8. ผู้เข้าอบรมได้รับความเข้าใจเงื่อนไขการตรวจสุขภาพอย่างง่าย และวิธีสื่อสารให้ลูกค้าอยากไปตรวจสุขภาพ

9. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (New Loan & Refinance)

10. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการจับสัญญาณการซื้อลูกค้า และปิดการขาย

11. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการตอบข้อโต้แย้ง (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)

12. ผู้เข้าอบรมจะฝึกฝนการขายด้วยการ Role – Play (ทั้งกรณี New Loan & Refinance)

เนื้อหาหลักสูตร

1. Workshop : ปัญหาที่แท้จริงของการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

2. ประโยชน์ของการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อผ่าน Sales Story

3. ถ้าบ้านไม่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ผลจะเป็นอย่างไร ?

4. ประเภทของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA, MLTA)

5. อัตราดอกเบี้ยธนาคาร MLR, MOR, MRR และประเภทสินเชื่อของธนาคาร

6. ลักษณะของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน และข้อดีข้อเสีย

7. ข้อดี – ข้อเสีย ของกรณีจ่ายเบี้ยเงินสด และกรณีกู้เบี้ย

8. เงื่อนไขการรับประกันและการตรวจสุขภาพอย่างง่าย และวิธีสื่อสารให้ลูกค้าอยากไปตรวจสุขภาพ

9. เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (New Loan & Refinance)

10. เทคนิคการจับสัญญาณการซื้อลูกค้า และปิดการขาย

11. การตอบข้อโต้แย้ง (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)

12. ฝึกฝนการขายด้วยการ Role – Play (New Loan & Refinance)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? ผู้บริหารสาขาสถาบันการเงิน พนักงานสถาบันการเงินที่ต้องขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน, ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

ลักษณะการจัดอบรม เป็น Workshop กลุ่ม 4 กลุ่ม อบรมด้วยการทำ Work shop ระดมความคิด การบรรยายแบบ สื่อสาร 2 ทาง และการฝึกการขายด้วยการ Role-Play

วิธีการอบรม การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง โดยใช้การเล่าเรื่อง Sales Story ทำ Work shop ระดมความคิด การบรรยายแบบ สื่อสาร 2 ทาง และการฝึกการขายด้วยการ Role-Play และวิทยากรจะสรุปหาแนวทางแก้ปัญหา

อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 8 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์...

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์...

อ ที่ 27 เม.ย. 21
โรงเรียนธุรกิจอสังหา...
โรงเรียนธุรกิจอสังหา...
สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )...

สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )...

พ ที่ 26 ก.พ. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
สัมมนา Online : ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดยุคภาวะ...

สัมมนา Online : ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดยุคภาวะ...

พฤ ที่ 11 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์...

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์...

พฤ ที่ 12 พ.ย. 20
โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท...
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...