อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและ ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการสินเชื่อกับเราในระยะยาว

กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและ ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการสินเชื่อกับเราในระยะยาว

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิควิธีการต่างๆในการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการจัดเก็บหนี้ให้มากขึ้น

2. เพื่อนำทักษะและวิธีการขายที่ดีที่สุด มาประยุกต์ใช้กับการจัดการทวงถามหนี้

3. เพื่อพัฒนาเทคนิคการเจรจาของพนักงานที่จะสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าชำระหนี้ให้กับบริษัทของเราเป็นแห่งแรก

หัวข้อการอบรม

1. ปัจจัยทำให้การทวงหนี้ล้มเหลว

2. สัมพันธภาพในการทวงหนี้

3. ความจริงเกี่ยวกับการบริหารงานยุคใหม่

4. Workshop ความจริงในการสำรวจเมื่อลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือบริการ

5. ความตั้งใจของพนักงานต่อลูกค้า

6. ธรรมชาติของการขายสินค้าและบริการ

7. กฎแห่งการบอกต่อ กฎของอารมณ์

8. ทฤษฎีการนำตลาด 3 ทางเลือก

9. พลังปฏิสัมพันธ์

10. กฎ 20:80 และ 90:10

11. ท่านจะเป็นนักทวงหนี้ที่ดีได้อย่างไร

12. ทัศนคติของนักทวงหนี้ที่ดี

13. การเข้าพบลูกหนี้แบบสร้างสรรค์

14. การเข้าถึงลูกหนี้

15. ความแตกต่างระหว่างลูกค้าบุคคลและธุรกิจ

16. เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง

17. การปิดการทวงหนี้

18. รูปแบบการทวงหนี้แบบจูงใจ

19. คุณสมบัตินักทวงหนี้ที่ดี

20. การวางแผนติดตามหนี้และปัญหาในการวางแผน

21. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ

22. แผนปฏิบัติการเพื่อการบรรลุเป้า

23. การปรับแผน ทบทวน ชี้แนะ และประเมินผล

24. การพิจารณาเครดิต

25. การเก็บข้อมูลลูกค้า

26. การขอข้อมูลเครดิตธนาคารและหน่วยงาน Credit Agency

          27.มาตรฐานข้อมูลในการรายงานเครดิต

          28.วิธีที่พนักงานจะเก็บข้อมูลทางเครดิตที่สำคัญ

          29.การสังเกตสัญญาณอันตรายและสาเหตุที่หนี้มีปัญหา

          30.การเก็บหนี้ลูกหนี้ที่อิดเอื้อน

          31.การวิเคราะห์ลักษณะของลูกหนี้ และวิธีแก้ไข

          32. วิธีเร่งรัดหนี้

                33. การเตรียมการก่อนการทวงหนี้

    34. การใช้จดหมาย โทรศัพท์ เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์

           และการทวงหนี้ด้วยตนเอง

          35. เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อการทวงหนี้

          36. ลูกเล่นการเจรจาต่อรองเพื่อการทวงหนี้

                37. ข้ออ้างของลูกหนี้และวิธีการจัดการ

                38. กรณีลูกหนี้หลบหนีและลูกหนี้อิทธิพล

                39. เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 20 ประการ

          40. Workshop การจัดการลูกหนี้ 8 ประเภท

               ต่อรองยาก พหูสูตร มนุษยสัมพันธ์ดี กลัวการตัดสินใจ

                ตอบสนองต่ำ JSN ขี้หงุดหงิด ทัศนคติเป็นบวก

          41. วิธีสืบลูกหนี้หลบหนี

   42. การติดตามหนี้ ภาคสนาม

   43. พรบ. ทวงหนี้ พ.ศ. 2558

อัตราค่าสัมมนา 2,500/ท่าน สมัคร 4 จ่าย3(ไม่รวมVat)

สัมมนาวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม / สัมมนาวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 15 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โปรแกรม Zoom
2 อังคารที่ 22 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โปรแกรม Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha