อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

           การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลากหลายกลุ่มเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และสื่อที่ใช้ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้

วัตถุประสงค์

jเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล

kเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อทำการย่อความหรือสรุปความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่นได้อย่างกระชับและตรงประเด็น

เนื้อหาการฝึกอบรม

Øความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

Øลักษณะของการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

Øทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

Øวิธีการจับประเด็นสำคัญ เพื่อถ่ายทอดในลักษณะของการสรุปความหรือย่อความ

Øหลักการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง

vการเชื่อมคำและประโยค

Øหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง

vการเชื่อมคำและประโยค

Øการนำหลักการทั้งหมดมาใช้ในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย


ระยะเวลา1 วัน เวลา 09.00-16.00น.

อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat)

สัมมนาในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564


สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 14 ก.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โชเซ่น เดอะ เบสท์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha