อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR FOR NON HR)

เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR FOR NON HR)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมแนวคิดปัจจุบันภารกิจใน"การบริหารคน" ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ปรับบทบาทไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business Partner) คอยสนับสนุนระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงานได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งการดูแลรักษาและสร้างความผูกพันธุ์ให้กับผู้บริหารสายงาน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

1.หัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ยุคNew Normal"

· ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

· ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไขทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

· CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

Workshop:เคล็ดลับการผสานพลังระหว่างHR กับผู้บริหารสายงาน เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

2.หัวข้อเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

· การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

· การสรรหาพนักงาน (Recruitment)

· การคัดเลือกพนักงาน (Selection)

· Workshop: การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาและคัดเลือกทีมงาน

3.หัวข้อ"เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

· กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Performance Management System)

· การกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

· การประเมินผลการปฏิบัติงาน

· การให้ Feedbackพนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

Workshop:การให้Feedbackทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

4.หัวข้อเทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน

· ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency

· การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)

· กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10

· การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Workshop:การวางแผนพัฒนาศักยภาพทีมงาน

5. หัวข้อเทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

การบริหารความหลากหลายในงาน HR

การสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

การจูงใจทีมงานต่าง Generation

Workshop:การจูงใจและสร้างความรักและความผูกพันธุ์ให้กับทีมงาน

......................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.comwww.chosenthebest.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โชเซ่น เดอะ เบสท์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ