อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
IDT03: Innovation Management in disruptive environment (การบริหารนวัตกรรมในสถานการณ์ที่ผันผวน)

IDT03: Innovation Management in disruptive environment (การบริหารนวัตกรรมในสถานการณ์ที่ผันผวน)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม • ความท้าทายจากสภาพแวดล้อมที่ผันผวน

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยอัตราเร่ง
- ข้อจำกัดองค์กรในการปรับตัว
- การวิเคราะห์ Megatrend เพื่อการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต

 • มาตรฐานการจัดการนวัตกรรม

- BS 7000:2008
- CEN/TS 16555-1:2013
- ISO 56002: 2019

 • การสร้างบริบทขององค์กรนวัตกรรม
 • บทบาทของผู้นำในการจัดการนวัตกรรม
 • กระบวนการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร

ข้อมูลอื่นๆสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อมาอบรมกับ STECO

- ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สมัครอบรมในนามหน่วยงานสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
- สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมสอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ศุภลักษณ์ คำเสมอ
 • เบอร์มือถือ: 094 264-8009
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 024709643
 • อีเมลล์: stec0.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/
 • Line Id: mb.24.moey

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha