พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
สัมมนา online หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC

สัมมนา online หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

Planning & Assignment

• คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

• เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

• การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D

• 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

• ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย

• จิตวิทยาในการมอบหมายงาน

Workshop ค้นหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือ Points Of You

  พักเบรค

Controlling & Follow-up

• วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้รับมอบหมายงาน

• เทคนิคการความคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

• จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน

• 5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

• สร้าง Commitment เพื่อการวางแผนและการมอบหมายงาน

• ถาม-ตอบ

Workshop ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงานตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 2021 13:00 - 16:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha