อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดภาวะวิกฤตเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้า

ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดภาวะวิกฤตเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้า

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่การตลาดยุค1.0ถึงการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า แต่การตลาดและการขายเปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก้าวเข้าสู่ยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19)เช่นโรคระบาด หรือปัจจัยอื่นที่จะต้องมาผสมผสานทางการตลาด รวมถึงหลังภาวะวิกฤติการตลาดและการขายก็จะต้องปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์อย่างไรนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในตลาดแต่ละยุคเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในความเหมาะสมของแต่ละการตลาดและการขายโดยเฉพาะการตลาด 4.0

2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจและปูพื้นฐานในการตลาด 4.0 อย่างถ่องแท้และเจาะลึกนวัตกรรม

ทางการตลาดและการขายยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19) ได้ให้ทันเวลาตามภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการตลาด4.0ไปประยุกต์ใช้กับการขายได้อย่างผสมผสานและต่อเนื่องตอบโจทย์รับมือกับภาวะวิกฤติ (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม

- ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น

- คุณสมบัติพนักงานขายมืออาชีพแบบ Top Sales

- เจาะลึกความแตกต่างระหว่างการขายแบบ B2B กับ B2C

- การขายยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

- การค้นหาลูกค้าที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อที่ถูกสถานการณ์

- วิเคราะห์ลูกค้าอย่างไรให้รู้ว่ารายใดควรจะไปก่อนและหลัง

Practice : วิเคราะห์ลูกค้า (แบบฟอร์มวิเคราะห์ลูกค้า)

- เทคนิคการวางแผนการเข้าพบลูกค้าเพื่อให้ถูกที่ถูกเวลา

- ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

- หัวใจสำคัญของการขายในยุคการตลาด 4.0

- เจาะลึกนวัตกรรมการขายยุค 4.0

(Communicate + Distribute + Facilitate Channel)

   - เทคนิคการปรับตัวให้ทันกับการขายยุค 4.0

       (Online Marketing,Product Page & Page Review)

- เคล็ดลับการขายคุณภาพของสินค้าที่มากกว่าคำว่าราคาแพง

Workshop : ค้นหาจุดขาย (Sales Point)

- เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว

- เทคนิคการให้บริการหลังการขายด้วยตารางติดตามลูกค้า

- การประเมินผลการปฏิบัติงานขายเพื่อยกระดับการขาย

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานการขายและการตลาดในทุกระดับ

รูปแบบการฝึกอบรม

    - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    - สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Training อบรมภายในได้***ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 22 พ.ย. 2021 13:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen the best Co.,Ltd.
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ