อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
สร้างยอดขายยุคใหม่ อย่างมืออาชีพ

สร้างยอดขายยุคใหม่ อย่างมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเปิดรับสมัคร สร้างยอดขายยุคใหม่ COVID-19

เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ

เน้นการวิเคราะห์และอัพยอดขาย ต่อเนื่องและต่อยอด

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาถึงแนวทางการขายในยุค NEW NORMAL

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการตลาดและการขายสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติไวรัสที่ทำให้การขายเกิดความไม่ราบรื่น

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่เผชิญอยู่ตรงหน้า

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเครื่องมือทางการขายใหม่ๆ ในการสร้างโอกาส

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจและตลาดโลก ทำให้องค์กรทุกองค์กรมีความตื่นตัวถึงความล้าช้าของตนเอง บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้ง ทำให้องค์กรมีการขยับตัวให้ไวยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองลูกค้าที่นับวันจะมีโอกาสถูกแย่งชิงไปได้ง่ายๆ จากการกระโดดเข้ามาของคู่แข่งในตลาดอย่างมากมาย หน้าที่นี้จึงไม่พ้นหน่วยสำคัญขององค์กรคือ ฝ่ายขายที่ต้องเข้าใจในสถานการณ์และยกระดับแนวทางการขายของตนเองให้เกิดความสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักขายในยุคใหม่ต้องเก่งทั้งเครื่องมือ กระบวนการ สายสัมพันธ์และกำลังใจ นี่จึงเป็นสิ่งท้าทายความกระตือรือร้นอีกครั้งของนักขายในยุคใหม่ว่าใครจะเป็นผู้ได้ลูกค้าที่มีอยู่ไปครอง

หัวข้อบรรยาย

สถานการณ์ลูกค้าและการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไปในโลกหลังวิกฤติ

• 5 ข้อการขายในโลกปัจจุบัน ที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป

• หลักการสำคัญของแนวคิด CUSTOMER CENTRIC และ MARKETING 5.0 (คนทุกยุคเปลี่ยนไปแล้ว)

•โครงสร้างการขายเชิงรุกที่บุกลูกค้าอย่างเหนือชั้นแบบ O2O

• กรณีศึกษา การขายของโลกยุคใหม่ทั้งแบบ B2B, B2C

• WORKSHOP การปรับตัวเองในเชิงการขายเพื่อมุ่งลูกค้า

การทำตลาดและการขายในช่วงวิกฤต

• ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดเพื่อการปรับตัวสู่การทำงานยุคใหม่

• การตลาดยุค NEW NORMAL และแนวทางการผสาน O2O

• การทำ O2O SALES AND MARKETING กรณีศึกษา

• WORKSHOP คุณจะปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้เท่าทันกับลูกค้ายุคใหม่

อัตราค่าสัมมนา 1,500/ท่าน (ไม่รวมVat) เวลา 13.00-16.00 น.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2022 09:00 - 12:00 น. ออนไลน์ Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen the best Co.,Ltd.
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha