อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

หลักการและเหตุผล

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของกองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทนว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม

2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

เนื้อหาการบรรยาย

    o ภารกิจหลักของประกันสังคม

    o กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    o พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

    o พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537

    o หน้าที่หลักของประกันสังคม

    o ประเภทผู้ประกันตน

    o กองทุนประกันสังคม

    o สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

    o กองทุนเงินทดแทน

    o เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

    o ถาม-ตอบ

รูปแบบการเรียนรู้

    - การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%

    - กิจกรรมและ Work shop ถาม-ตอบ 40%

วิทยากร พลกฤต โสลาพากุล

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมงตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 31 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1810-0034
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 371
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: การศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: พลกฤต โสลาพากุล
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณฝน
 • เบอร์มือถือ: 099 162-9559
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 025775369
 • อีเมลล์: Sale.tesstr@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.TessTraining.com
 • Line Id: @Tesstraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ