อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง  การใช้งาน Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ

Online by Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง การใช้งาน Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเริ่มใช้งาน Program Word

  รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอ Program

  การใช้งานแถบ Ribbon

  การปิดไฟล์งาน การเปิดไฟล์งานใหม่ การเปิดไฟล์งานใน Drives

  การพิมพ์ข้อความด้วยเสียงภาษาไทย (เฉพาะ Office 365)

  ค้นข้อมูลในเอกสาร Word ได้ง่าย ๆ ด้วย Navigation Pane

  เทคนิคการดูหัวข้อในเอกสาร

การเลือกข้อความ

  เทคนิคการเลือกคลุมข้อความ

  เทคนิคการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ด

การพิมพ์ข้อความ และจัดรูปแบบข้อความ

  การปรับแต่งข้อความตัวอักษร

  เทคนิคการเลือกใช้ตัวอักษที่เป็นทั้งข้อความภาษาไทยและอังกฤษ

  การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร

  การจัดตำแหน่งข้อความ หรือย่อหน้า

  การกำหนดรูปแบบการเยื้อง

เทคนิคการคัดลอกด้วยคลิปบอร์ด

เทคนิคการแก้ไขและการจัดรูปแบบด้วยสไตล์ และแก้ไขสไตล์ที่ถูกต้อง

  การสร้างสไตล์ใหม่

  การกำหนดสไตล์

  การแก้ไขสไตล์

เทคนิคการจัดรูปแบบโดยการใช้ระยะเวลาเพียงน้อย

การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing)

การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อย และตัวเลขหน้า (Bullets & Numbering)

การสร้างงานแบบคอลัมน์

  กำหนดข้อความเป็นหลายคอลัมน์

  การยกเลิกข้อความคอลัมน์

การทำตัวอักษรต้นพารากราฟเป็นตัวใหญ่

  การทำตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ (Drop Cap)

  กำหนดที่หน้าข้อความ

  กำหนดที่หน้าระยะขอบกระดาษ

การใช้งาน Tab

  การตั้งค่าแท็บด้วยคำสั่ง

  การตั้งค่าแท็บด้วยไม้บรรทัด

  การยกเลิกตั้งค่าแท็บ

การแทรกรูปภาพและเทคนิคการจัดรูปลงในเอกสารที่มีข้อความ

  การค้นหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ต และการแทรกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

  การปรับแต่ง และแก้ไขรูปภาพ

  การใส่ค่าสีให้รูปภาพสไตล์

  การลบพื้นหลังรูปภาพ

  การปรับขนาดรูปภาพ

  การกำหนดตำแหน่งให้รูปภาพ

  การครอบตัดรูปภาพ

  การคืนค่ากลับรูปภาพ

  การบันทึกรูปภาพด้วย Screenshot

การแทรกตารางลงในเอกสาร

  เทคนิคการย้ายข้อความให้อยู่ในตาราง

  การสร้างตาราง (Table)

  จากโปรแกรม Excel

  การตกแต่งตาราง

เทคนิคการตกแต่งเอกสาร

  เทคนิคการใส่ลายน้ำให้เอกสาร

  ใส่ข้อความลายน้ำ

  ใส่รูปภาพลายน้ำ

  การใส่สีพื้นเอกสาร

  ใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังเอกสาร

  การใส่เส้นขอบเอกสาร

  การกำหนดขนาดกรอบให้พอดีกับข้อความ

การจัดการมุมมองเอกสาร

  การแสดงเอกสารมุมมองต่าง ๆ

  มุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

  มุมมองแบบเค้าโครง (Outline)

  การย่อ - ขยายเอกสสาร

  การแสดงเอกสารจำนวนหลายหน้าพร้อมกัน

  เทคนิคการย่อขยายเอกสารด้วยเมาส์และคีย์บอร์ด

  การแสดงหน้าเอกสารหลายหน้าต่าง

  การแบ่งแยกหน้าเอกสาร

การกำหนดสไตล์เพื่อสร้างสารบัญ

การจัดการหน้ากระดาษ

  การวางแนวหน้ากระดาษสลับแนวตั้งและแนวนอน

  การเปลี่ยนขนาดขอบกระดาษ

  กำหนดระยะห่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

การกำหนดหัวกระดาษ (Header) และท้ายกระดาษ (Footer)

  การใส่เลขหน้าให้กับเอกสาร

  การใส่ข้อมูลให้ส่วนหัวกระดาษ และส่วนท้ายกระดาษ

  การกำหนดให้กับเอกสารเป็นหน้าคู่ และหน้าคี่

  การยกเลิกการแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

การจัดส่วนของเอกสาร เพื่อทำหน้าที่คู่และหน้าคี่

  การแทรก Page Breaks และตั้งค่า Options

  การกำหนดขอบกระดาษ (Margins)

  การแบ่งส่วนของเอกสาร (Section)

การใส่หน้าปก (Cover Page)

การจัดการไฟล์เอกสาร

  การส่งออกไฟล์เป็น PDF เพื่อส่งโรงพิมพ์

  การกำหนดคุณสมบัติให้ไฟล์เอกสาร

  การจัดพิมพ์เอกสารลงกระดาษ

  การตั้งค่าการสั่งพิมพ์

  การสั่งพิมพ์หน้าเอกสารปัจจุบัน

  การตั้งค่าให้เอกสาร

  การฝังฟอนต์ในเอกสาร

  การตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติ (AutoSave)

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

• 9.00-16.00 น.ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

From Zero to Kubernetes

From Zero to Kubernetes

ส ที่ 11 ม.ค. 20
BTS พญาไท
Sirinat Paphatsirina...
สัมมนา Online : Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกัน...

สัมมนา Online : Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกัน...

จ ที่ 17 ม.ค. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...