อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำ​ลัง​คน  รุ่นที 3 (Workforce Analysis Workshop)

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำ​ลัง​คน รุ่นที 3 (Workforce Analysis Workshop)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านรู้ว่า.. "งานล้นคน" หรือ "คนล้นงาน"  แล้วจะทำอย่างไรจึงจะบริหารกำลังคนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น!!!  

..การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง.!!  


เปิดรุ่นที่ 3   === ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นี้   สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26 ===  

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

>> ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน  

>> เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน  

>> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม  

>> การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)  

>> เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง  

>> ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง  

>> ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน  

>> ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี  

>> ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน  

>> ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการแก้ไข จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา  

 

วิธีการเรียนรู้ :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ  

- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม  

 

 กลุ่มผู้เข้าอบรม :  

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME  

- ผู้จัดการทุกสายงาน  

- หัวหน้างานทุกสายงาน  

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

- ผู้สนใจทั่วไป  

 

วิทยากร :   อาจารย์ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

 

อัตราค่าบริการอบรม :    3,400.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,638.-บาท /นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท) 

 

 

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ :  คุณสุธาสินี โทรศัพท์. 089-677-6047, 092-431-6631 หรือที่ ✉ ptccontactt@gmail.com  

ID Line : ptccontact ID Line : ptccontact1  

ดูรายเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 19 พ.ย. 2018 09:00 - 16:30 น. โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 092-431-6631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ