อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล

เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์เพื่อ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ

2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน   การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานหลังการประชุม 

3. ทำหน้าที่เป็นผู้นำหรือผู้ประสานงานในการประชุมและช่วยให้ที่ประชุมประสบความสำเร็จในการหาข้อสรุป หรือ แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของการประชุมได้ 

4. เรียนรู้บทบาท – ความรับผิดชอบและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการประชุมในฐานะที่ตนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

5. เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเพื่อนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์


เนื้อหาหลักสูตร

1. รูปแบบการประชุมแบบต่างๆในองค์กรธุรกิจ

2. ทัศนคติที่ดีและบรรทัดฐานการประชุมที่มีประสิทธิผล

3. อุปสรรคของการประชุมที่มีประสิทธิภาพและแนวทางแก้ไข

4. บทบาท / ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

5. การเตรียมการก่อนประชุม และประเด็นที่สำคัญที่ควรแจ้งก่อนการประชุม

6. เทคนิคการประชุมที่ได้ผล

   การวางแผนการจัดประชุม

   การบริหารและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ (การควบคุมประเด็น การควบคุมเวลา การหาข้อสรุป ฯลฯ)

7. วิธีการสื่อสารในที่ประชุมที่ดี นำสู่การประชุมที่สัมฤทธิ์ผล

   การเสนอความคิด

   การสื่อสารเพื่อดึงพลังร่วมของทีมงาน

   การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

   การสื่อสารระดมสมอง

   การสื่อสารเมื่อมีความเห็นแย้ง ฯลฯ

8. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและข้อเตือนใจเพื่อการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่ดี

9. การจดบันทึก / การทำรายงานการประชุม และการติดตามการดำเนินงานหลังการประชุม


วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]

          ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4733

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกบอรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 27 พ.ย. 2018 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha