พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
Public Training : กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ

Public Training : กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและแนวความคิด

การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งขึ้น ทั้งการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ออกเสียงถูกต้อง ถูกหลักไวยากรณ์ เลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเข้าใจถึงวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจรวมถึงเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจ อีกด้วย

นักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานและบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ควรที่จะได้เรียนรู้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ เหมาะสม

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด!

· มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

· ปรับระดับความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

· เรียนรู้วิธีการออกเสียง การเรียบเรียงประโยค เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

· มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร

· สามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้

· ปรับภาพลักษณ์ในการทำงาน โดยสามารถระบุในส่วนประวัติที่ใช้ในการสมัครงาน ได้ว่าคุณเป็น “ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และใช้กิริยาท่าทาง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ ช่วงเวลา สถานการณ์ และคู่สนทนา

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน

หลักสูตรการอบรม

1. ทำไมต้องเรียนการออกเสียง และการพูดที่ถูกต้อง

2. เคล็ดลับดีๆในการพูดภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จาก Body Language ภาษากายสากลที่ควรรู้

4. การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการออกเสียง

5. คำศัพท์ สำนวน ที่มักใช้ผิดในการสื่อสาร

6. รูปประโยคมาตรฐานที่นิยมใช้ในการพูดภาษาอังกฤษ

7. ชนิดของประโยคที่นิยมใช้ในการพูดภาษาอังกฤษ

8. การพูดภาษาอังกฤษและเทคนิคดีๆเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

- การทักทาย

- การแนะนำตัวเอง

- การกล่าวขอบคุณและขอโทษ

- การซื้อขาย หรือการสั่งสินค้า อุปโภคบริโภค การสอบถามราคา การต่อราคา

- การเชื้อเชิญ การตอบรับและปฏิเสธ

- การถามเส้นทาง การตอบรับและปฏิเสธ

- การขอร้อง และการเสนอแนะแนว การตอบรับและปฏิเสธ

- การอวยพรในเทศกาล และโอกาสสำคัญต่างๆ และ การตอบรับ

อาจารย์ณัฐกฤตา อรรควงษ์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 26 เม.ย. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2203-0047
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 382
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha