ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
ผู้สนับสนุนหลัก
การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

เปิดรับสมัครแล้วกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

หลักสูตร :

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization)

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

สามารถเทียบโอนรายวิชาของ นิเทศ@นิด้าได้

เนื้อหาการเรียน

• โมดูล 1 นวัตกรรมการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-driven Social Media Management and Content Marketing)

• โมดูล 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตลาดเชิงเนื้อหาในสื่อสังคม (Data Analytics for Social Media Content Marketing)

• โมดูล 3 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา และการเล่าเรื่องบนพื้นฐานของข้อมูล (Strategic Data-driven Content Creation and Storytelling)

• โมดูล 4 การผลิตเนื้อหาสำหรับการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย (Content Production for various Social Media Marketing Platforms)

• โมดูล 5 ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (เริ่มเรียน 16 พฤษภาคม นี้)

- เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 12 ครั้ง

- ฝึกปฏิบัติงานจริง 7 สัปดาห์

เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ Up Skill / New Skill / Re Skill

- ผู้ที่ต้องการทำงาน หรือ ต่อยอดการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อทำงานในองค์กร สถานประกอบการที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดผ่านสื่อสังคม ทุกรูปแบบ

- นิสิต นักศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี

- บัณฑิตจบใหม่

คุณสมบัติ

- ผู้ที่มีเวลาว่าง (วันธรรมดา) / หรือได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้มาร่วมอบรมได้

- มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้

>> รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2565 (รับจำนวนจำกัด)

>> สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/mDsAxMV7vjumx1w67

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-287-4647 หรือ inbox: https://www.facebook.com/CICNitadeNida


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 16 พ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2204-0050
 • ประเภทการอบรม: อบรมแบบส่วนตัวหรือกลุ่มขนาดเล็ก
 • จำนวนผู้เข้าชม: 1,033
 • หมวดหมู่: การศึกษา
 • คำค้นหา: นิเทศนิด้า, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม, นิเทศศาสตร์, การสื่อสาร, innovation. Communication, อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, upskill, reskill, newskill

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA
 • เบอร์มือถือ: 099 287-4637
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: gscm@nida.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.gscm.nida.ac.th/th/previews.php?id=442
 • Line Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ