อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ The Ultimate HR

Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ The Ultimate HR

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมุนษย์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective )

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

พนักงาน

ผู้ที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยาย 40%

กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 60%

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Competency

ความสำคัญของแผนกทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop การหา GAP การปิด GAP

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

การจัดทำเส้นทางสำเร็จในสายอาชีพ

การจัดทำแผนระบบสืบถอดตำแหน่ง

การบริหารระบบสืบถอดตำแหน่ง

การประเมินศักยภาพ

Workshop การหา GAP การปิด GAP

Evaluation JD&JS

การประเมินคุณสมบัติ

การประเมินค่างาน

การจัดทำระดับตำแหน่งาน

การจัดทำโคร้งสร้างค่าตอบแทน

Workshop การประเมินค่างานและการจัดทำระดับตำแหน่ง

Key Performance Indicators

ความรู้เกี่ยวกับ KPIs

เครื่องมือที่นำมาจัดทำ KPIs

ข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องมือ KPIs

การวิเคราะห์และการวางแผนการมีส่วนร่วมในองค์กร

การบริหารจัดการระบบการประเมินผล

สรุปภาพรวมหลักสูตร

ถาม/ตอบ

การสร้างความตระหนักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Workshop การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

สามารถจัดในองค์กรเป็นรูปเเบบ In-house Training ได้ค่ะ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 28 มิ.ย. 2022 09:00 - 16:00 น. Online Zoom

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2206-0006
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 179
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: Public ด้านการขาย การตลาด การบริการ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บรรยายโดย : วิทยากรมืออาชีพ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณฝน
 • เบอร์มือถือ: 099 162-9559
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: faithit12.2021@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.tesstraining.com
 • Line Id: @Tesstraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha