ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption

เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : แนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Disruption

                    Trend 1 : Boundaryless Competitive Landscape (การแข่งขันแบบไร้ขอบเขต)

                    Trend 2 : Survival Business Transformation (การปรับตัวเพื่ออยู่รอดทางธุรกิจ)

                    Trend 3 : Re-inventing New Sales Channels (สร้างช่องทางการขายที่เหมาะกับโลกใบใหม่)

                    Trend 4: Human First Innovation นวัตกรรมที่คิดถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

                    Trend 5: The good guy Branded Business แบรนด์ยุคใหม่ จริงใจและดีต่อโลก

บทที่ 2 : SWOT Analysis สินค้าและบริการของคุณ

                     Strength

                     Weakness

                     Opportunity

                    Threat

บทที่ 3 : วิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของคุณ

                     อำนาจต่อรองจากลูกค้า (Bargaining Power of Customers)

                     อำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ (Power of Suppliers)

                     การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)

                     การคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)

                     การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในตลาดเดิม (Industry Rivalry)

บทที่ 4 :การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps

                    Product

                    Price

                    Place

                    Promotion

                    People

                     Process

                    Physical Evidence

บทที่ 5 : ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

                     ทักษะการเข้าหาคน

                     ทักษะการพูด(โน้มน้าว) และการฟัง

                     ทักษะการสานสัมพันธ์

                     บทสรุปคอร์สข้อมูลอื่นๆรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenterตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 22 ต.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. อบรม Online by Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha