Public Training : เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ

Public Training : เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับที่เกิดจากการขายความคิดให้โดนใจ ถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ มีน้ำหนักพอ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้นบรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทั่วไปนั้นการที่มีรูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอในการที่จะทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการที่จะทำให้งานหรือโครงการมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนั้นการนำเสนอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้เป็น มีความเป็นไปได้ และมีน้ำหนักพอ

2. ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนองาน

3. ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

4. บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการฝึกอบรม

1. ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายการนำเสนอ

***Workshop : Presentation Problem

2. หลักการขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจเพื่อการนำเสนองาน

3. เปิดและปิดการนำเสนออย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

4. ตั้งคำถามเตรียมการนำเสนอและกำหนดหัวข้อนำเสนอ

5. การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนองาน (4C 1A)

6. บุคลิกภาพภายใน - การนำเสนองาน

- การสร้างความกล้า ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน

7. บุคลิกภาพภายนอก – การนำเสนองาน

- การสังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม

- การพูด (จังหวะการพูด, การเลือกใช้คำพูดและภาษา, การใช้น้ำเสียง และเทคนิคการพูดจูงใจแบบมีส่วนร่วม)

- ภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ

8. เทคนิคการตอบคำถามและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า

***Workshop : Presentation Solution

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ ที่เตรียมความพร้อมเป็นผู้นำเสนองาน

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์...

การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์...

พ ที่ 27 มี.ค. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
Online Training หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบ...

Online Training หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบ...

พฤ ที่ 28 ม.ค. 21
Zoom
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่...
หลักสูตร Mindset Change to success

หลักสูตร Mindset Change to success

ศ ที่ 24 ก.ค. 20
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ...
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโร...