เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์…อย่างนักการตลาดมือโปร อบรม 30 พ.ย. 65 อ.ธธีร์ธร

รายละเอียด เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์…อย่างนักการตลาดมือโปร อบรม 30 พ.ย. 65 อ.ธธีร์ธร

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์…อย่างนักการตลาดมือโปร (อบรม 30 พ.ย. 65) อ.ธธีร์ธร

พิชิตการตลาดออนไลน์…อย่างนักการตลาดมือโปร

(สร้างสื่อออนไลน์ให้ติดอันดับหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง)

(Onsite,Online)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 25 ปี

27 ตุลาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดออนไลน์ถือเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชิงชัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือผู้ที่ทำการตลาดไม่เข้าใจวิธีการทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

          หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ หลักการทำ Search Engine Optimization (SEO) อย่างถูกต้องเพื่อทำสื่อออนไลน์ของธุรกิจให้ติดหน้าแรกของ Google และ ยังได้เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ทางการตลาดที่สำคัญ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ พร้อมรับเทคนิคและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์โดยตรง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 ตีโจทย์ให้แตก !!! หลักการสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า และ โดนใจ Google

1.เจาะลึก !!! พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ

– ความต้องการทั่วไป

– ความต้องการที่เฉพาะจงเจาะ

2.กิจกรรม Workshop : เจาะลึก !!! พฤติกรรมลูกค้า…สร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ

3.เรียนรู้ 5 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Customer Journey : Buying Decision Model )

– ความสำคัญของแต่ละขั้นตอน

– วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกจุด Touch Point

4.ไขข้อสงสัย…เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์ที่นักการตลาดมือโปรต้องทราบ !!!

– Website

– Facebook

– YouTube

– Instagram

– Twitter

5.การวิเคราะห์สื่อออนไลน์แต่ละประเภท…เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

6.เริ่มต้นดีมักมีชัย !!! สร้างสื่อออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ Google

– การเลือกใช้ Hosting ที่ถูกต้อง (สำหรับธุรกิจที่ใช้ Website เป็นช่องทางการขายหลัก)

– การตั้งชื่อบนสื่อออนไลน์แต่ละประเภทให้ ลูกค้าค้นหาง่าย ติดอันดับ Google เร็ว

– การเลือก บทความ/เนื้อหา ที่มีคุณภาพเพื่อนำมาลงในสื่อออนไลน์แต่ละประเภทอย่างถูกต้อง

7.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์สื่อออนไลน์…

– วิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดที่ต้องปรับปรุง ของสื่อออนไลน์ที่ธุรกิจคุณใช้

Module 2 เคล็ดลับการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง

8.Search Engine Optimization (SEO) คืออะไร

– เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญของ SEO

9.ก้าวแรกการทำ SEO เทคนิคการทำให้ Google รู้จัก Website ของคุณ

– การสร้างตัวตนบนโลก Google

– การอัพเดต / ปรับแต่งข้อมูลหน้าเว็บ

10.เทคนิคการสร้างประสิทธิภาพให้ Website เพื่อสร้างพลัง SEO เชิงบวก

– Mobile Friendly

– User Friendly

11.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องตรวจสอบคุณภาพของ Website

– วิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด

12.เทคนิคการใช้ Keyword เพื่อเขียน หัวข้อ หรือ เนื้อหา(Content) อย่างถูกต้องตามหลัก SEO

– ประเภทของ Keyword

– ลักษณะของ Keyword ที่มีคุณภาพ

13.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องมือค้นหา Keyword

14.เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างทรงพลัง

– ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า

– ความสั้นยาวของสาร

– การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine (SEO)

– การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ

15.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนการเขียน Content บนสื่อออนไลน์

16.เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ภายนอกอย่างเหนือชั้น เสริมพลังการทำ SEO

– วิธีการเลือกสื่อออนไลน์ภายนอกเพื่อลงประชาสัมพันธ์

– กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบดาวกระจาย

– รายชื่อสื่อออนไลน์ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

17.เทคนิคการทำ Backlink เพื่อเสริมอันดับ SEO ให้กับ Website

– ประโยชน์และความสำคัญของการทำ Backlink

– ประเภทของ Backlink

– ลักษณะ Backlink ที่มีคุณภาพ

18.หลักการทำ SEO ผ่าน Location ที่นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรพลาด

19.กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การทำ SEO ผ่าน Location

20.เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการทำ SEO

21.สรุป คำถาม – ตอบ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 30 พ.ย. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรม เซนต์ เจมส์สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
  • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: inwtraining.sale@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.inwtraining.com , https://www.tesstraining.com
  • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

หลักสูตรศิลปะการขายมืออาชีพ...

หลักสูตรศิลปะการขายมืออาชีพ...

พ ที่ 20 มิ.ย. 18
Gold Orchid Bangkok
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ ...
พลิกโฉมธุรกิจความงามไทยยุคหลังโควิด-19...

พลิกโฉมธุรกิจความงามไทยยุคหลังโควิด-19...

พฤ ที่ 25 มิ.ย. 20
โปรแกรม Zoom...
วี-สืบศักดิ์ ลิ่วลัก...