ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
Strategic Human Resource Management And Business Leadership

Strategic Human Resource Management And Business Leadership

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

This training course is designed to support HR leaders and professionals in their quest for best practices that will be more beneficial to their organization’s human resources and for the achievement of business targets. By providing them a better understanding of how to be both strategic and human-centered in their HR strategies and initiatives, and giving them opportunities to explore various frameworks, tools and techniques, they will be able to translate strategic thinking into actionable outcomes that will make all stakeholders happy.

1. Session on Practicing Strategic and Human-Centered HR Management

provide clear understanding of strategic and human-centered HRM approaches and practices;

explore various ways of promoting a culture of innovation, engagement and resilience within the organization; and

provide examples on how organizations leverage technology to transform HR experiences.

Learning Modules

Module 1: Being strategic and human-centered in HRM

Module 2: Fostering a culture of innovation, resilience and engagement

Module 3: Transforming the HR functions through digital application

Module 4: Wrap-up and next steps

2. Session on Performance Management

Explain PM concepts and models

Discuss how to develop high potential employees

Discuss how to combine PM with employee experience and engagement

Apply gender, equality and social inclusion (GESI) in PM

Learning Modules

Module 1: PM concepts and models

Module 2: Developing high potential employees

Module 3: Employee experience and engagement

Module 4: Application of gender, equality and social inclusion (GESI) in PM

3. Session on Business Leadership

Discuss self-management and leadership development

Discuss how to develop positive and high performing team building

Apply effective communication and presentation skills for professionals

Apply Situational leadership in working environments

Learning Modules

Module 1: Self-management and Leadership Development

Module 2: Positive and High Performing-Team Building

Module 3: Communication and Presentation Skills for Professionals

Module 4: Situational Leadership in Working Environments

Module 5: Leadership through Digital Transformation


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 27 มี.ค. 2023 - ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. Asian Institute of Technology

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: AIT Extension
  • ชื่อผู้ติดต่อ: Thaniya Jirasathitpornpong
  • เบอร์มือถือ: 081 617-1722
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 025245312
  • อีเมลล์: thaniya@ait.ac.th
  • เว็บไซต์: www.extension.ait.ac.th
  • Line Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ