หลักสูตร : Critical Thinking and Decision Making

รายละเอียด หลักสูตร : Critical Thinking and Decision Making

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมCritical Thinking and Decision Making

หลักสูตร : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ

Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ”


หลักการและเหตุผล

      "การตัดสินใจ"เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้น ๆ และส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

      หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่าง ๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ


Key Contents

♟ การคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

 • ความจำเป็นของทักษะการคิดที่ต้องตระหนักในภาวะการณ์ Fake News ระบาดหนัก
 • รู้จักสมองและการทำงานของสมองเบื้องต้น
 • หน้าที่การทำงานของสมองส่วนหน้า ส่วนหลัง ซีกซ้ายซีกขวา
 • ทำไมคนเราถึงไม่ชอบคิด และทำไมคนเรามักทำและคิดแบบเดิมๆ ไม่ยอมไตร่ตรอง
 • ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

♟ ความเข้าใจ และประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างง่ายๆ
 • ประโยชน์ ความสำคัญของ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

♟แนวทางในการพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ

 • ลักษณะพฤติกรรมที่นำพาไปสู่การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • คิดเชิงรุกอย่างรอบคอบ เพื่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • ฝึกแยกให้ออกระหว่าง “ข้อเท็จจริง VS ข้อคิดเห็น”
 • แนวทางเพิ่มความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการสรุปเนื้อหาสาระเพื่อการสื่อสารกับคนรอบข้าง
 • สังเกตและเก็บข้อมูลด้วยเทคนิค 5W1H
 • ฝึกการค้นหาข้อเท็จจริงด้วยเทคนิค Why-Why
 • ฝึกการคิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะ แตกรายละเอียด
 • การจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการคิดและตัดสินใจ


Key Benefits

 1. เพื่อพัฒนาทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณอย่างมีเหตุผลและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 3. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการสื่อสารกับคนรอบข้าง


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/806/critical-thinking-and-decision-making/


วิทยากร

คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • Vice President (ผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรช่องทางขายและบริการ) ธนาคารกสิกรไทย
 • Training Development Specialist (in dtac academy), DTAC
 • IT Specialist Manager True Move Co,Ltd.
 • Siam Wilson Learning Performance Consultant Mgr.

ประวัติการศึกษา

 • Mini MBA Certificate from Faculty Business Administration, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Science, Major Computer Science, Chulalongkorn University


ข้อมูลอื่นๆWEB : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/806/critical-thinking-and-decision-making/

APPLY : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=806


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 29 ส.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Online Virtual Class Training

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2307-0041
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 212
 • หมวดหมู่: การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: อบรม ผูู้บริหาร, อบรม การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ, หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ, การ แก้ไข ปัญหา และ การ ตัดสินใจ, ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, หลักสูตร ผู้บริหาร, หลักสูตร Critical Thinking, อบรม Critical Thinking

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/806/critical-thinking-and-decision-making/
 • LINE Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ