หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน Leadership and People Skills

รายละเอียด หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน Leadership and People Skills

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมKey Outcomes ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และเพื่อร่วมงานหรือทีมงานได้ ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกืดขึ้นในองค์กร ด้วยกรอบความคิดของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนสามารถพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีวิธีรับมือจัดการอารมณ์และความเครียดในการทำงาน Key Learning Points เหตุผลดีๆที่ทำใมวันนี้ ผู้นำต้องลุกขึ้นมาพีฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเป็นผู้นำที่พร้อมในทุกสถานการณ์ -เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Fix Mindset สู่ Growth Mindset -Adaptive Method คิดหาวิธีการใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์ -การเป็น Adaptive Leadership และการพัฒนาทีม ปลดล็อค ศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (Unlocking Your Leadership Potential) ด้วยการพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำปรับตัวได้ การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership) การจัดการกับความเครียดและวิธีผ่อนคลาย การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อความสำเร็จ ความสุขในการทำงาน วิธีการตั้งเป้าหมายและวิธีการที่ไปให้ถึง


ข้อมูลอื่นๆ • เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Fix Mindset สู่ Growth Mindset
 • Adaptive Method คิดหาวิธีการใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์
 • การเป็น Adaptive Leadership และการพัฒนาทีม

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 19 ก.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. Onlineผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อ.อรพินท์ ธีรตระกูลชัย(โค้ชซันนี่)
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ThaiHROnline
 • เบอร์มือถือ: 063 370-7700
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: info@thaihronlineclub.com
 • เว็บไซต์: https://www.thaihronlineclub.com/public_training
 • LINE Id: @thaihronlineclub