หลักสูตร Sales for Non Sales อบรม 22 ก.พ. 2567

รายละเอียด หลักสูตร Sales for Non Sales อบรม 22 ก.พ. 2567

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมSales for Non Sales

“ไม่ใช่นักขาย...ก็ขายได้”


วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี


หลักการและเหตุผล

“นักขาย” ถือเป็นหัวใจหลักในการทำรายได้ให้กับองค์กร แต่ในหลายองค์กรก็มักจะประสบปัญหาเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วพนักงานขายก็ไม่มีใครสามารถทำหน้าที่แทนได้จนทำให้เสียลูกค้าไป ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนองค์กรต้องหันมามองใหม่ คือ สร้างให้ทุกคนเป็นนักขายได้ด้วยตัวเอง แม้ พนักงานขายจะไม่อยู่ ทุกคนที่เหลือก็สามารถที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการขาย การสร้างทัศนคติใหม่ จุดไฟ...ความเป็นนักขาย ถึงแม้ “ไม่ใช่นักขาย….ก็ขายได้” ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการขายแบบง่ายๆ แต่สามารถที่จะปิดการขายและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้ โดยผ่านกิจกรรมการทำ Workshop และ Role Play ที่จะประยุกต์ให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขาย และมีความกล้าที่จะขายแม้ตนเองจะไม่ใช่นักขาย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิธีการขายแบบง่าย ๆ ที่แม้ “ไม่ใช่นักขาย...ก็ขายได้”

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กร


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 เปิดมุมมองการขาย “ไม่ใช่นักขาย ก็ขายได้”

1. บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็น Sales for Non Sales

      • “ขายได้ ขายเป็น” แม้ไม่ใช่นักขาย

      • ขายแทน Sales ได้ เมื่อ Sales ไม่อยู่

2. ความท้าทายของการเป็น “นักขาย” ที่จำเป็นต้องรู้

      • ค้นหาความยากในการขายด้วยหลัก 5 W 1 H

3. กิจกรรม Workshop : เปลี่ยนเรื่องท้าทาย… ให้เป็นเรื่องง่าย “ที่ใครๆก็ขายได้”

4. สร้างทัศนคติ ปลุกจิตวิญญาณ !!! ความกล้า...กล้าที่จะขาย

5. กิจกรรม Workshop : เปลี่ยนทัศนคติ สร้างความกล้า “ไม่ใช่นักขาย ก็ขายได้ !!!”

6. กระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Sales for Non Sales

      • ก่อนการขาย

      • ขณะการขาย

      • หลังการขาย

7. กิจกรรม Workshop : ค้นหาความต้องการ...ความคาดหวังของลูกค้า


Module 2 เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น “ไม่ใช่นักขายก็ขายได้”

8. รูปแบบการขาย

      • พบตัว

      • ทางโทรศัพท์

9. ขั้นตอนการขายแบบง่ายๆ ... “ ไม่ใช่นักขาย ก็ขายได้ ”

      • การเปิดการขาย....ด้วยการเปิดใจลูกค้า

      • ค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างมีชั้นเชิง

      • การนำเสนอขายอย่างโดนใจลูกค้า

      • การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ และง่ายดาย

10. กิจกรรม Role Play : สร้างสถานการณ์การขายอย่างสมจริง (พร้อมเทคนิคการขาย)

11. เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานขาย

12. สร้างบุคลิกภาพ...สร้างความประทับใจต่อลูกค้า

      • บุคลิกภายใน

      • บุคลิกภายนอก

13. กิจกรรม วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในการเป็นนักขาย (พร้อมคำแนะนำของท่านวิทยากรในการปรับเปลี่ยนให้การขายดีขึ้น)

14. สรุป คำถามและคำตอบ


ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 

E-mail : hipotraining@gmail.com

Website : www.hipotraining.co.th

ID Line@ : @761mvkmp


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม โกลด์ ออร์คิด แบ็งค็อกฯ

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพเทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนุ่น
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0863183152
  • อีเมล: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
  • LINE Id: @761mvknp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ