Innovation Thinking to Success อบรม 25 ม.ค. 67

รายละเอียด Innovation Thinking to Success อบรม 25 ม.ค. 67

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมInnovation Thinking to Success

การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

หลายคนเชื่อว่าความคิดเชิงนวัตกรรมเป็นพรสวรรค์ติดตัวมา แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนล้วนมีความคิดเชิงนวัตกรรมซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเปรียบเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคน เมื่อใดที่เราได้ริเริ่มให้พลังนั้นได้แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้เกิดการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ปัญหา และการบริหารงาน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน  ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยหลัก 5 คิด  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางใหม่ๆ สามารถต่อยอดความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสร้างความสำเร็จให้องค์กร รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคในการพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมด้วยหลัก 5 คิด

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยง-ต่อยอดวิธีการทำงาน หรือวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการบรรยาย

Module 1 กระตุ้นต่อมความคิด....พิชิตความสำเร็จ

1. เจาะลึก !!! 5 ความคิดที่มีผลต่อการคิดเชิงนวัตกรรม

คิดบวก

คิดสร้างสรรค์

คิดเป็นระบบ

คิดวิเคราะห์

คิดเชิงรุก

2. ความสำคัญของการพัฒนาทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3. กรณีตัวอย่าง ความคิดเชิงนวัตกรรม ในโลกธุรกิจที่ส่งผลต่อการพิชิตความสำเร็จ

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (อาหาร) และ/หรือ

อุตสาหกรรมรถยนต์ และ/หรือ

ธุรกิจ IT

4. กิจกรรม Workshop มองเห็น เข้าใจ รูปแบบความคิดสู่สำเร็จในองค์กร

5. ปรับเปลี่ยนความคิดจากผู้ที่ไม่เคยคิด....ให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การใช้กฎ 10 % เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

7. กิจกรรม Workshop : 10 % เปลี่ยนความคิดพิชิตความสำเร็จ….ในการทำงาน

8. แชร์ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ในการทำงาน


Module 2  พัฒนาความคิด....พิชิตความสำเร็จในการทำงาน

9. ความคิดสร้างสรรค์ กับ นวัตกรรม - การคิดนอกกรอบเพื่อต่อยอดความคิดในการทำงาน (Think Outside of the Box)

ค้นหา เป้าหมาย ใหม่ๆ

คิดค้น และ ค้นหา กลยุทธ์และวิธีการทำงานใหม่ๆ

10. การนำความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานเพื่อพิชิตความสำเร็จ

หลุมดำทางความคิด และ จุดวิกฤติของการทำงาน

อุปสรรค ของการทำงาน

11. กิจกรรม Workshop : คิดสรรค์สร้างสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

12. เทคนิคการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม (Effective Problem Solving)

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

คิดทางเลือกต่างๆ

วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของทางเลือก

ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีกึ๋น

13. กิจกรรม Workshop : การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

14. กิจกรรม (Action Plan) แผนงานปฏิบัติการ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ให้องค์กร

15. สรุป คำถาม และ คำตอบ


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

 • อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ) และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
 • รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนุ่น
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ