อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Learning & development in the future ทิศทางการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคนในองค์กรยุคดิจิทัล

Learning & development in the future ทิศทางการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคนในองค์กรยุคดิจิทัล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเมื่อโลกเปลี่ยน องค์กรก็ต้องปรับตัว

และหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ก็คือ "คน"  

HRD อย่างเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาท

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กร


หัวข้อการเรียนรู้ :

    1️⃣ Business Partner

    2️⃣ Disruptors

    3️⃣ Content Creator

    4️⃣ Facilitator

    5️⃣ Learning Expert


เนื้อหาเหมาะสำหรับ :

HRD , Training Officer , HR Manager 

Learning & Development

และผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาคน

ข้อมูลอื่นๆค่าใช้จ่ายค่าสถานที่ อาหาร อาหารว่าง และเอกสารการเรียนรู้


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 28 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. morino hotel si racha

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ / Prefect Training Group Co.,Ltd.
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณหลิน
  • เบอร์มือถือ: 092 768-8074
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02 101 5430
  • อีเมลล์: pftg.team@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.pftgteam.com/
  • Line Id: @pftg

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha