หลักสูตร “จิตวิทยาในการใช้ชีวิตให้มีความสุข”

รายละเอียด หลักสูตร “จิตวิทยาในการใช้ชีวิตให้มีความสุข”

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาวะซึมเศร้าและการหมดไฟในการทำงานของพนักงานเป็นประเด็นที่มีการถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล การทำงานที่มีความกดดันและปริมาณงานจำนวนมากส่งผลให้คนทำงานต้องทุ่มเท ใช้พลังกายใจทั้งหมดของตนไปกับการทำงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อความก้าวหน้า เพื่อความั่นคงในอาชีพ จนอาจทำให้ไม่รู้เท่าทันการเกิดภาวะความเครียัดสะสม ความหมดไฟกับชีวิต ที่อาจพัฒนาไปสู่การมีภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพในการใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงาน และประสิทธิภาพในการทำงานในฐานะสมาชิกขององค์กร

การตระหนักรู้ในตนเองรวมถึงความรู้เท่าทันในเรื่องทางสุขภาพจิต คือประเด็นสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ ต่อบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการนำไปทำความเข้าในปัญหาหาทางจิตใจต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร ตลอดจนนำไปสู่การวางแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรที่ทำงานอยู่กลายเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะต่อไป


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม The Palazzo รัชดาภิเษก

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2403-0020
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 116
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
 • ชื่อผู้ติดต่อ: แอดมิน
 • เบอร์มือถือ: 063 370-7700
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: rinthakan_t@bpit.co.th
 • เว็บไซต์: -
 • LINE Id: -