หลักสูตร “การพัฒนาคนให้ผูกพันธ์กับองค์กร”

รายละเอียด หลักสูตร “การพัฒนาคนให้ผูกพันธ์กับองค์กร”

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากร บนพื้นฐานของ Outward Mindset และการสร้าง Empathic workplace อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ จากแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตั้งแต่การค้นหาปัญหา, การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง, การระดมความคิดเห็นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ, การทดลองทำแบบจำลอง, จนถึงการนำเสนอกิจกรรม/แนวทางการพัฒนาคนให้ผูกพันกับองค์กร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. Online ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2403-0021
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 102
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
 • ชื่อผู้ติดต่อ: แอดมิน
 • เบอร์มือถือ: 063 370-7700
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: rinthakan_t@bpit.co.th
 • เว็บไซต์: -
 • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ